FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Keyiflenmek


Son devrin büyük hattatlarından binbir hüner sahibi merhum Necmeddin Okyay Efendi son derece güzel ebrular da yapmış olup, bu sanatın yaygınlaşmasından sonsuz keyf aldığını söyleyerek, bildiğini başkalarına öğretmenin önemini her zaman ifade etmiştir. Nitekim M. Uğur Derman bir hatırasını naklederken üstadın şu sözlerine yer verir:

“Medresetü’l-Hattatin’e devam edenler arasında bulunan Mehmed Ali Bey namındaki talebenin babası ile Mısır’a gittiği vakit, ebru imalini bizden öğrendiği tarzda orada da öğretmiş olduğunu, yine medresedeki talebelerimizden Dr.Süheyl Ünver Bey, Mısır seyahatinden sonra söylemişti de doğrusu keyiflenmiştim.”

 
İlgili Bağlantılar:
 

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim