FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Kimseyi Gücendirmemek

Mecelle’yi hazırlayan büyük devlet adamlarından Cevdet Paşa diyor ki:

“Hattat Şevket Paşa, Reşit Paşa’nın havassı bendeganından bulunduğu halda Ali Paşa’ya da ihlası vardı. Reşit Paşa ile Ali Paşa’nın arası açılıp tarafeyn yekdiğerinin aleyhinde oldukları cümlenin malumunda iken muhlis ve safdil Şevket Bey, “hiç öyle şey olur mu?” diyerek buna ihtimal vermediğinden iki taraf ile da halisane görüşürdü.”

Birbirine dargın olan iki büyük zatı idare etmek ve birini iltizam ile diğerini gücendirmemek, akl ve fetanetin ve güzel ahlakın icaplarındandır. Zaten âkil olan hüsni ahlak sahibi olur. Şevket Paşa, bîtarafane ve halisane hareketiyle akl-u fetanetini ve Hulki hüsnünü isbat etmiştir.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim