FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Mehmed Şevki Efendi Ekolü

Sülüs ve nesih yazının zirve ismi olan Şevki Efendi h. 1245/1829 yılında Kastamonu Seyyidiler’de dünyaya geldi. Küçük yaşta İstanbvul’a getirilerek ilmi tahsili yanında, dayısı Hattat Mehmed Hulusi Efendi’den sülüs ve nesih dersleri aldı. Hulusi Efendi’den h. 1257/1841 yılında icazetini aldı.

Menşe-i Küttab-ı Askeri’de rik’a hocalığı yaptı. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid’in şehzadelerine iki yıldan fazla yazı dersi verdi. Esas görev yeri Harbiye Nezareti Mektubi Kalemi’ndeydi.

İcazetini verdikten sonra hocası kendisine “Ben yazıyı sana bu kadar öğretebilirim; yazıyı ilerletmen için kazaskere götüreyim” deyince : “Ben sizden başka hocaya gitmem” cevabını vermiştir. Bu cevap üzerine hocası, Şevki Efendi’ye hayır duada bulunmuştur.

Aslında bu sebat ve vefa, Şevki Efendi mektebinin doğmasına sebep olmuştur. Eğer Kazasker Mustafa Efendi2ye devam etseydi, Kazasker yoluna mensup Şefik Bey, Muhsinzade Abdullah Efendi, Abdullah Zühdi Efendi ve Hasan Rıza Efendi gibi isimlere bir yenisi eklemiş olacaktı. Fakat kendisi, ekol sahibi her hattatın yaptığını yaparak Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, İsmail Zühdi Efendi ve Mustafa Rakım’ın yazılarını inceleyerek ve onların yolundan yürüyerek kendi üslubunu oluşturmuştur.

13 Şaban 1304/7 Mayıs 1887 tarihinde vefat eden Şevki Efendi, Merkezefendi Kabristanı’nda hocası ve dayısı Mehmed Hulusi Efendi’nin ayak ucuna defnedilmiştir.

Şevki Efendi, Rakım’ın celi sülüs’teki özellik ve güzellikleri aynen sülüs yazısına aktarmıştır. Sülüs yazıları kıvrak ve metindir. Şevki Efendi, itinalı ve tekellüflü yazan bir hattattı. Bu sebeple yazıları pürüzsüz ve çok temizdir. Celi sülüs’ün eşsiz hattatı Sami Efendi “Şevki’nin elinden istese de fena harf çıkmaz” demiştir. Şevki Efendi’nin özellikle h.1290/ 1873’ten sonraki yazıları kemal noktasına ulaşmıştır. Bu bakımdan, bu tarihten sonraki yazıları Şevki Efendi’nin örnek yazılarıdır.

Şevki Efendi’nin sülüs yazılarındaki olgunluk yanında, harflerin satıra dizilişleri mükemmeldir. Bu yönüyle, harflerde akıcılık hemen göze çarpmaktadır. Sülüs ve nesih harflerinde olgunluk ve mükemmellik Şevki Efendi ile yakalanmıştır. Aynı şekilde nesih yazıda, harflerin satıra dizilişi ve satıra oturuşu, Şevki Efendi’nin yazılarındaki önemli maharetlerindendir.

Bakkal Ahmed Arif Efendi ve Fehmi Efendi en önemli talebelerindendir. Fehmi Efendi Şevki Efendi’nin hakkı olduğu halde olduğu halde fazla tanınmayan talebesidir. Fehmi Efendi’nin bugün, Medine’de Mescid-i Nebevi’de büyük boy hilyesi bulunmaktadır.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim