FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Ali Alparslan [1923 / 2006]


1923 yılında Tekirdağ kentine bağlı Çorlu kazasında doğan Ali Alparslan, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da yaptıktan sonra, girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile birlikte Fars Dili ve Edebiyatı Şubesi’nden 1948 yılında mezun oldu. Tahran Üniversitesi’nin verdiği burs ile İran’da Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Yüksek Lisans derslerine devam ile tezini verdikten sonra İstanbul’a döndü (1952).

Bir yıl Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü’nde; iki yıl da Dışişleri Bakanlığı’nda memurluk yaptı. 1956’da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Tarihi Bölümü’nde asistan olarak çalıştı. 1959’da İstanbul’a atanarak Edebiyat Fakültesi’nde mezun olduğu bölüme geçti. 1962’de doktor unvanını kazandı. 1963-1966 yılları arasında Londra Üniversitesi, 1967’de Chicago Üniversitesi’nde dersler verdi. 1968’de doçentliğe 1980’de de profesörlüğe yükseltildi.

Kültür Bakanlığı tarafından basılmış kitapları ve ilmî dergilerde Türk edebiyatı ile ilgili birçok makalesi bulanan Ali Alparslan, üniversitede öğrencilik yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi’nde hat dersleri veren hocalardan, ünlü hattat Necmeddin Okyay’a devam ederek nesta’lîk ve rık’a dersleri aldı ve icazetname almaya hak kazandı. Ayrıca, aynı yerde ders veren hattat Halim Özyazıcı’dan da dîvânî ve celî dîvânî öğrendi. 24 Ocak 2006'da İstanbul'da vefat etti.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim