FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Çırçırlı Ali Efendi [ö. 1903]

Hakkında fazla bir bilgi edinemediğimiz Çırçırlı Ali Efendi 1903 yılında Necip Efendi Dergahı'nda vefat etmiş, Karacaahmed Mezarlığı'na defnedilmiştir. Hak tercümesini vermeye çalışan İbnülemin Mahmud Kemal de ‘’ en değerli hattatlardan olduğu halde gariptir ki ismi bir yerde mukayyed değildir.’’ diyor. Ancak ünlü hattat Şefik Bey’in talebelerinden olduğu, sülüs, celi nesihde üstün başarı gösterdiği biliniyor. Özellikle istifli yazılarda pek başarılı olmuştur.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim