FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Derviş Ali (Büyük Derviş Ali) [ö. 1084-1673]

İstanbullu olan Derviş Ali, Yeniçeri Ağaları Dergah-ı Âlîsi'nde vazifeli Karahasanoğlu Hüseynî Ağa'nın ailesi tarafından yetiştirildi. Bir rivayete göre Ağa'nın kölesi, bir rivayete göre de Ağa'nın manevî evladıdır. Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'nda çalıştı ve Karakullukçu (çavuş) oldu. Yazıya merak ederek ünlü hattatlardan biri olan Halid-i Erzurumî'ye müracaatla aklam-ı sitte'yi meşk etti ve icazetname aldı. Başka hattatlarla da görüşerek bilgisini artırdı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Ünlü hattat Hafız Osman kendisinin öğrencisi olmuştur. Eski Sadrazamlardan Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa da kendisinden faydalananlar arasındaydı. Hattatlar arasında kendisine Büyük Derviş Ali veya Birinci Derviş Ali denir. Çok mâhir bir sanatkardı. Şeyh Hamdullah kudretinde yazmıştır. Bu yüzden hattatlar ona Şeyh-i Sâni (İkinci Şeyh) ünvanını vermişlerdir. Yazılarını, Şeyh'in yazılarından ayırmak güçtür. Osmanlı aklam-ı sitte'sini zirveye ulaştıran Hafız Osman'a hocalık etmek şerefine erişen sanatkar, çok eser vermiştir. Suyolcuzâde, Devha adlı eserinde, hattatı, Şeyh Hamdullah ekolünün ikinci kurucusu olarak görür ve o vâdiyi (ekolü) unutulmak üzereyken onu meydana çıkardığını söyler.

Kaynaklara göre elliden fazla Kur'an, En'am, evrâd, kıt'a ve murakkâ yazmıştır. Şevket Rado, Türk Hattatları isimli eserinde 1062/1652 tarihli 45. Kur'an'ı gördüğünü kaydeder. Mezarı Topkapı dışında, Mesnevî'yi şerheden Sarı Abdullah Efendi'nin [1071/1660] kabri yakınındadır.

Derviş Ali okçuluk sporuyla da uğraşmıştır.

İmzalarından üç örnek: Derviş Ali gufira zunûbehû, Ketebehû Derviş Ali, Ketebehû el-hakîr Derviş Ali.

Büyük Derviş Ali'nin eserlerinin bulunduğu yerler: TSMK, GY. 2 kıt'a, nesih yazıyla 2 sayfa [1073/1662]; EH. 128 Kur'an [1077/1667]; GH. 323 cildbend içinde yazılar; TİEM, No: 176 (Kur'an).

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim