FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Edhem Efendi [1829 / 1924]

Hicri 1245 (1829) tarihinde Üsküdar’da Özbekler Tekkesi'nde doğdu. Babası Buhara’lı Şeyh Sadık Efendi’dir. Tahsilini babasından ve tekkeye gelen alimlerden dersler alarak tamamlayan Edhem Efendi, daha sonra kendini yetiştirerek pek çok hüner sahibi üstün bir sanatkar olmuştu. Türkçe, Arapça, Farsça, Çağatayca ve Ermenice lisanlarını ana dili gibi öğrenen Edhem Efendi babasının 1846 yılında vefatı üzerine Özbekler Tekkesi şeyhi olmuş, nihayet 8 Ocak 1904 tarihinde vefat ederek içinde doğup büyüdüğü dergahın haziresine defnedilmiştir.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim