FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Hafız Osman [1642 / 1698]

Kayışzade lakabıyla maruf büyük hattat Hafız Osman 1642 yılında İstanbul’da doğmuş olup 1698 yılında yine burada vefat etmiştir. Devrinin yazı üstadı Derviş Ali ve Suyolcuzade Eyyubi Mustafa Efendi’den ders ve icazet almıştır.

Şeyh Hamdullah’ın yazısına yeni bir şekil verdiği için kendisine İkinci Şeyh manasına Şeyh-i Sani denilirdi.

Pek çok Kur’an-ı Kerim yazdığı ve ilk defa sülüs ve nesih hattıyla hilye kompoze ettiği bilinmektedir. Yetiştirdiği pek çok meşhur talebe içinde bilhassa Yedikuleli Abdullah, Ağakapılı İsmail ve Yusuf Mehdi isimli hattatlar O’nun çizgisini devam ettirmişlerdir.

Hafız Osman Hicri 1110(M.1698) tarihinde İstanbul’da vefat ederek Kocamustafapaşa’daki Sümbül Efendi Dergahı Kabristanı’na defnolunmuştur. Makamı cennet olsun.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim