FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi [1216-1293 / 1801-1876]

Çok taraflı yani yüksek makamlara erişen, musikişinas, bestekar, şair ve en önemlisi kudretli bir hattat olan Mustafa İzzet Efendi, Osmanlı hat tarihinde kendine has bir yola ve şiveye sahiptir. Sesinin güzelliği dolayısıyla daha çocuk yaşta Sultan II. Mahmud'un dikkatini çekti ve sarayın himayesinde yetişirken aynı zamanda Çömez Mustafa Vasıf'tan aklam-ı sitte; meşhur Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'den de nesta'lîk dersleri alarak yazı sanatını geliştirdi.

İzzet Efendi, aklam-ı sitte, celî sülüs ve celî nesta'lîk yazılarda çok kıymetli bir sanatkardır. Nesih yazıyı hayatının her devresinde güzel yazmıştır. Üstad hattat, yazı uzmanı Necmeddin Okyay'ın ifadesine göre “Nesih yazılarında kelebek uçuşlarının tatlı ve yumuşak bir görünüşü vardır. Harfler ve kelimeler adeta uçar vaziyettedir. Gerçi ayrı bir yol gibi görünseler de şahanedirler.”

Bir ara Sultan Abdülmecid'e yazı dersleri verdiği sırada onun emrine uyarak Mahmud Celaleddin ekolüne meyletmek zorunda kalınca celî sülüs yazısında klasik üsluba biraz aykırı görünen bir renk belirdi. Bu fark Mustafa Rakım ile Mahmud Celaleddin arasında bir yola dönüşmüştür. Aklam-ı sitte ve nesta'lîkte ise klasik yoldadır. Hattatın eserleri arasında 11 Kur'an, 30'dan fazla En'am, 10'dan fazla Delâil, 200'den fazla hilye ve sayısız kıt'a ve murakka vardır. Ayrıca ince nesta'lîk ile bir Kur'an ve bir Delâil yazmıştır. Ayasofya Camii'nde 8 adet büyük levhası vardır.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim