FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Seyyid Abdullah (Yedikuleli) [ö. 1144 / 1731]

İstanbul'da Yedikule'de doğduğu için bu adla tanınan hattat, Yedikule Kapısı içinde İmrahor Camii imamı Seyyid Hasen el-Haşimî adında birinin oğludur. 1098/1686'da başvurduğu Hafız Osman'dan aklam-ı sitte'yi öğrenerek 1102/1690'da icazetname aldı ve akranlarına nisbetle çok usta bir hattat oldu. İstanbul ve Edirne saraylarında yazı hocalığında bulunduysa da daha ziyade babasının vazife gördüğü İmrahor Camii imamlığında vazife gören ve aynı zamanda Emir Efendi ismiyle de anılan hattat, hayatında yirmi dört Kur'an yazmıştır ki bunların ikisi III. Ahmed'in emriyle gerçekleşmiştir. Ayrıca bin kadar çeşitli eser (En'am, evrâd, murakkâ ve hilye) yazan sanatkar Hz. Peygamber sülalesinden olduğu için seyyid unvanını taşırıdı.

Sanatında ustaydı. Hafız Osman'ın en ünlü öğrencisidir. Nesih yazısında hocası derecesinde yazmışsa da sülüs yazıda hocasının derecesine ulaşamamıştır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde üç eseri vardır. Bunlardan biri Kur'an, diğerleri iki adet murakkâdır.

Hattat silsilesi çağımızda Halim Özyazıcı'ya kadar ulaşır.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim