FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Ahmed Kamil Akdik [1278-1360 / 1861-1941]

XX. yüzyılın Hafız Osman'ı sayılan Hacı Ahmed Kamil Akdik, Fındıklı İstanbul'da doğmuştur. İlk öğrenimi sırasında yazı hocası Süleyman adında bir hattattan ilk yazı derslerini aldı. Okuldan sonra Dahiliye Muhasebesi'ne memur olarak girdi. Bu arada Sami Efendi'ye devam ile dört yıl sonra aklam-ı sitte'den 1301/1884'te icazetname aldı. Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi'ne geçince hocasının arzusuna uyarak Kamil mahlasını Haşim'e çevirdi. 1304/1887'den sonra birkaç yıl müddetle bu mahlası kullandıysa da sonra tekrar imzalarında Kamil'i kullanmaya başladı. Yine Sami Efendi'den tuğra çekmesi yanında dîvânî ve celî dîvânî yazılarını öğrendi. Hocası emekli olunca onun yerine İslam yazıları hattatlığına getirildi. 1914'te açılan Medresetü'l-Hattâtîn'de aklam-ı sitte, Galatasaray Sultânîsi'nde rık'a yazısı dersleri verdi. 1933 ve 1940 yıllarında iki kez Kahire'ye davet edilerek Prens Mehmed Ali Paşa'nın yaptırdığı mescit için yazılar yazdı. 1333/1915'te kendisine Reîsu'l-Hattâtîn unvanı verildi.

Kamil Efendi aklam-ı sitte'de dîvânî, celî dîvânî ve tuğrada üstündür. Celî sülüs'te ve nesta'lîk'te aynı derecede değildir. Sami Efendi'ye gidildiği bir ders günü hattat Fehmi Efendi, Kamil Efendi ile Nazif arasındaki farkı sorduğunda Sami Efendi “Kamil'in sülüs ve nesih, Nazif'in de celî sülüs'ü üstündür.” diye cevap vermiştir.

Hilye, kıt'a ve levhaları müzelerde ve hususi koleksiyonlarda, yazdığı tek Kur'an'ı da Pakistan'dadır.

1941 yılında Eyüp’te vefat etmiştir ve kabri Bahariye Tepesi’ndeki mezarlıktadır.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim