FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Hamid Aytaç [1309-1402 / 1891-1982]


Hem Osmanlılar hem Cumhuriyet devrinde yaşayan ve binaları ve evleri güzel yazılarıyla dolduran bu ünlü sanatkar, Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Musa Azmi idi. İlk zamanlarda yazdığı birçok yazılarında Azmî'yi kullandı. Babası Zülfikar Efendi kasap idi. Dedesi Adem-i Âmidî, yani Âmidli (Diyarbakırlı) Adem de hattat idi. İlk öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. İdadi'yi (lise) bitirince İstanbul'a geldi. [1326/1908]. Önce Hukuk Mektebi'ne girdi ise de resme olan alakası yüzünden Sanayi-i Nefîse Mektebi'ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girdi. Fakat geçim zorluğu dolayısıyla buradan ayrıldı. Memleketindeyken oranın hocalarından yazı yazdığı için İstanbul'da 1328/1910'da Gülşen-i Maarif Mektebi'ne hat hocası oldu. Burada ileride kuvvetli bir hattat olacak olan Halim Özyazıcı'ya hocalık etti. Bu arada bildikleriyle iktifa etmeyip fırsat buldukça İstanbul'un tanınmış hattatlarından olan Nazif, İsmail Hakkı Altunbezer, Kamil Akdik ve Hulusi Efendilere arada bir giderek yazısını ilerletti. Allah vergisi bir kabiliyeti vardı. Hiçbir hocaya devamlı gidemedi, ama onlar yazı yazarken veya onlara danışarak, arada bir Medresetü'l-Hattâtîn'e giderek kısa zamanda hattın merkezi olan İstanbul'da kendini tanıttı. Harbiye Matbaası'nda çalıştı. Orada çalışan Necip Bey'in ölümü üzerine Erkan-ı Harbiye Matbaası (Genelkurmay Matbaası) hattatlığına tayin edildi. Daha sonra açtığı atölyede isteyenlere yazı yazdı.

Hamid Bey, çok kudretli bir hattat idi. Bütün İslam yazılarını kolaylıkla yazardı. Her çeşit yazıdan, sayısını kendisinin de bilemediği kadar eser verdi. İki Kur'an yazdı. Bunlardan biri hem Türkiye'de hem Almanya'da basıldı.

1920 ile 1965 yılları en parlak devridir. Bütün Doğu ve Batı hattatları onun Bab-ı Ali'deki mütevazi atölyesinin müdavimlerindendir. Kimi kendisinden icazetname alır, kimi yazı sipariş ederdi. En tanınmış öğrencisi hattat Halim Özyazıcı'dır. Ayrıca Hasan Çelebi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Kutlu, Hüseyin Öksüz, Bekir Pekten, Savaş Çevik ve daha birçok kimse kendisinden yazı yazmış ve icazetname almıştır.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim