FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Karahisari'nin Hali

Molla Şems Pir’in anlattığına göre hattat Ahmed Karahisari, son derece zarif, narin yapılı, daima tertemiz giyinir bir zattı. Yedi sene giydiği beyaz setresini yine kıpır kıpır olduğu halde bir fakire hediye etmiştir.

Merhum Süheyl Ünver Bey “Hattat Ahmed Karahisari” isimli eserinde bu olaydan bahsederken şu güzel tespitleri yapıyor:

“ Bu şu demektir ki bir mintanı yedi sene temiz giyebiliyor. Yani hayata hırsı yoktur. Bir mintan ona bu kadar sene yetmiştir. Eğer bütün insanlar Karahisari gibi olabilseydi, dünya cennet olurdu. Nedir o sun’i yaratılan ihtiyacımızı günbegün arttırıp hayatı kendimize rahat ve feragatli yaşanılır bir hale koymamak… Bu yüzden türlü ıstıraplar çekmemiz.”

Yine Süheyl Ünver Karahisari ‘nin çok iyi bir şair ve usta bir terzi olduğunu söyleyerek “Karahisari her vechile o kadar mükemmel bir insan olmuştur ki, diyor, ek yerleri belli olmayarak diktiği mintanın şöhreti, Sultan Beyazıd’a kadar varmış, kendisine diktirdiği bir örneğinde terzileri bir araya gelerek ek yerlerini bulamamışlar.”

Karahisari’nin yazıları altına attığı imzaların dikkatle incelenmeye değer olduğunu bildiren üstad Süheyl Ünver, bu büyük hattatın yüksek bir tevazu sahibi olduğunu, bu kadar kıymetli eserler hazırladığı halde imzalarında büründüğü bir dil ile dünyanın her vachile zayıf olanlarının en zayıfı bulunduğunu ve fakirlerle, ruhen hal sahibi olmalarından miskin denen insanların ayaklarının toprağı olduğunu, böyle ibareler yazdığını söylüyor. Ayrıca yine O, hemen hemen bütün imzalarında hocasına bağlılığını belirten ve onu yücelten ibareler kullanarak kadirşinaslığını da göstermektedir. İmzalarından birkaç örnek şöyledir:

“Ketebe ezafüzzüaha ve türaba akdamü’l –mesakini ve’l-fukara ahmedü’l-Karahisari min tilmizi seyyid Esedullahü’l-Kirmani rahmetullahi aleyh.”

“Mesekahül fakir Ahmed’ül-Karahisari”

“Mesekahül abdu’l-hakir Ahmedü’l-Karahisari min tilmizi Seyyid Esedullah”

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim