FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Şeyhi Kıskanmayınız

II. Beyazıd, Şeyh Hamdullah’ın dizi dibinde edeple hokkasını tutarak, yazana ve kaleme ne derece değer verdiğini göstermiştir. Bu tür hareket ve davranışlar, Osmanlı padişahlarının çoğunda sadır olmuştur ki, bu da büyük bir devlet ve de medeniyet gösteren atalarımızın ruh gücünü gösteren, sanata, ilme ve estetik ölçülere verilen değeri anlatan güzel ve zarif misallerdir. Nitekim Yavuz Sultan Selim hocasının atının ayağından sıçrayan çamurlu kaftanın sandukası üzerine örtülmesini vasiyet etmiş, Fatih Sultan Mehmet, her daim huzuruna giren hocaları için ayağa kalkıp, ellerini öpmüştür. Fatih’in oğlu Sultan II. Beyazıd da hat dehalarımızdan Şeyh Hamdullah’ın talebesi idi. Hocasına hürmetten hokkasını tutar, sırtını dayayacağı yastığı düzeltir, O’nu daima el üstünde tutardı. Şevket Rado Türk Hattaları’nda şu açıklamayı yapıyor:

“Padişah II. Beyazıd, Şeyh Hamdullah’a o kadar hayrandı ve O’na o kadar itibar ediyordu ki ulema takımı kendilerinin küçümsendiğine hükmederek Şeyh’i kıskanmaya başladılar. Ne yapıp yapıp O’nu gözden düşürmenin yollarını arıyorlardı. II. Beyazıd bunun farkında idi. Br gün bütün ileri gelen ulemayı sarayına davet etti. Toplantıyı açarken onların yazdıkları kitapları a getirip bunları üst üste koymaya başladı. Sonunda hazır bulunanlara elindeki Şeyh Hamdullah tarafından yazılmış Kur’an-ı Kerim’i göstererek bunu önündeki kitap yığınını en altına koyacağını söyledi. Hazır bulunanlar “Olmaz, olmaz, Kur’an-ı Kerim’i alta koymak ona saygısızlık etmektir” diye itiraz ettiler. Bunun üzerine padişah: “Hakkınız var” dedi, “Hakkınız var ama bu Kur’an-ı Kerim’i yazmış olan hattatı sizlerin altında tutmak da saygısızlık olmaz mı?”

Hazır bulunanlar, padişahın bu kurnazca hazırlanmış tertibinden mahcup oldular ve Şeyh’i kıskanmaktan vazgeçtiler.”

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim