FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Şeyh Hamdullah

1429 yılında Amasya ‘da doğdu. Babası Suhreverdiyye Tarikatı şeyhlerinden Mustafa Dede ‘dir. Küçük yaşlarda hat sanatı ile ilgilenmiş ve devrin tanınmış hattatlarından dersler alarak yetişmiştir. Kısa zamanda kendine has bir üslup geliştiren ve daha sonraki hattatlar üzerinde derin bir tesir bırakan Şeyh Hamdullah, ‘’Kıbletü’l-Küttab’’ ( Hattatların Kıblesi) diye anılırdı. Sultan II.Beyazıd’a ve çocuklarına hat hocalığı yapmıştır.47 Kur’an-ı Kerim, yüzlerce enam ve pek çok murakka yazan bu büyük usta sülüs ve nesih yazınında mucidi sayılır. 1520 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Karacaahmet’tedir.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim