FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Sami Efendi [1253-1330 / 1838-1912]

İstanbul doğumlu olup Yorgancılar Kethüdası Hacı Mahmud Efendi'nin oğludur. İlk yazılarında Yorganîzâde diye imza atmasının sebebi budur. XIX. yüzyılda bilhassa celî sülüs ve celî ta'lîk'te rakipsiz bir sanatkardır. Sıbyan okulundan sonra maliye kalemine girdi. Divân-ı Hümâyûn nâmenüvisliği ve Nişan Kalemi vazifelerinde bulunduktan sonra 1327/1909'da emekliye ayrıldı.

Sami Efendi herkesin karşısında saygıyla eğileceği büyük bir hattattır. Celî yazı onunla tamam oldu dense yanlış söylenmiş olmaz.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim